ورود/ثبت نام

t تشخیص دروغگو های حرفه ای با 3 راهکار سریع

اگرچه، دروغ شنیدن میتواند یک تجربه ناخوشایند باشد،اما با توجه به برخی سرنخ های رفتاری ،تشخیص دروغگوخیلی راحت است و میتوانید اطمینان حاصل کنید که دوباره فریب دروغ های فرد دیگری را نمیخورید.به چشم های آنها نگاه کنید و ببینید چه تغییری میکنند، همچنین هر زبان بدن غیرمعمولی که نشانگر عدم راحتی فرد مقابل است میتواند نشانه ای از این باشد که او در حال دروغ گفتن است. به خاطر داشته باشید هر رفتاری که یک شخص از خودش بروز میدهد، میتواند دلایل مختلفی داشته باشد و هیچ راه صد در صدی برای اینکه
بااطمینان بگویید یک فرد درحال دروغ گفتن است، وجود ندارد.

آنچه میخوانید؛

 • ۱٫تشخیص دادن فرد دروغگو از طریق زبان بدن
 • بدن خود را با یک سفتی غیرمعمول نگه میدارد
 • سر خود را زیاد تکان میدهد
 • در حین صحبت با شما جلوی دهان خود را با دست میگیرد
 • گوینده مدام پاهای خود را تکان میدهد و احساس بیقراری میکند
 • فرد پرخاشگر میشود و شروع میکند به اشاره کردن به شما
 • ۲٫به نحوه نفس کشیدن و صحبت کردن توجه کنید
 • دروغگو خود را در یک روایت و داستان میگنجاند
 • کلمات یا عبارات خاصی را چندین بار تکرار میکند
 • بیش از حد توضیح میدهد و اطلاعات در اختیار شما میگذارد
 • متوجه علائم خشکی دهان فرد درحین صحبت میشوید.
 • ۳٫بررسی حرکات چشم و صورت
 • آیا تماس چشمی مداوم با شما برقرارمیکند
 • به صورت افراد برای تشخیص جزئیات حرکات چهره شان نگاه کنید
 • بیشتر یا کمترازحد معمول پلک میزند

۱٫تشخیص دادن فرد دروغگو از طریق زبان بدن


تشخیص آدم دروغگو
عشق دروغگو
چگونه یک دروغگو را تشخیص دهیم
دروغ گفتن
دانلود کتاب تشخیص دروغ در کمتر از پنج دقیقه pdf
ریشه دروغ چیست
جملاتی درباره ادم دروغگو
انواع دروغ

فرد بدن خود را با یک سفتی غیرمعمول نگه میدارد

معمولا در طی یک مکالمه دوستانه، بدن فرد در حالت آرام و راحتی قرار دارد. افراد دست به سینه مینشینند، حالت خود را تغییرمیدهند و در حین صحبت دست های خود را تکان میدهند، اما اگر شخصی که با او در حال صحبت هستید، به نظر میرسد که حالت
بدن خود را در حالی که نشسته یا ایستاده است تغییری نمیدهد، احتمال دارد که در حال دروغ گفتن به شما باشد. از طرف دیگربرای تشخیص دروغگوببینید فرد احساس راحتی میکند یا خیر،برخی افراد در حین دروغ گفتن ، مدام حالت خود را تغییر میدهند و احساس راحتی نمیکنند.این رفتارهای متفاوت ، احتمالا به دلیل واکنش گریز بودن فرد است که باعث میشود یا فرد وجه خود را بیش از حد حفظ کند یا خیلی عصبی رفتار کند.

سر خود را زیاد تکان میدهد

برای تشخیص دروغگو قاعده کلی این است که افراد در حین دروغ گفتن احساس راحتی نمیکنند و این ناراحتی منجر به بروز دادن بعضی از حرکات غیرمعمول بدن میشود. به سر شخص نگاه کنید و ببینید حداقل برای ده ثانیه در یک حالت قرار دارد ،اگراینگونه نباشد احتمالا در
حال دروغ گفتن است.به عنوان مثال،وقتی کسی به شما دروغ میگوید،ممکن است مشاهده کنید که چند ثانیه سر خود را دریک حالت نگه میدارد سپس سرخود را بالا میاورد و به سقف نگاه میکند و بعد آن را به یک سمت متمایل میکند و چندثانیه بعد به زمین نگاه میکند.

در حین صحبت با شما جلوی دهان خود را با دست میگیرد

در بیشتر مکالمات،افراد فقط در حین سرفه یا عطسه دهان خود را میپوشانند. اگر با کسی صحبت میکنید و متوجه میشوید که هنگام صحبت کردن دست خود را جلوی دهانش نگه داشته است. احتمال اینکه گفته های او دروغ باشد خیلی زیاد است ، خصوصا اگر این
حرکت را بیش از یک بار تکرار کند.این رفتار،عکس العمل ذاتی افراد به بیزاری از دروغ گفتن است.آنها دهان خود را میپوشانند تا ارتباط خود را قطع کنند و از گفتن تمام حقیقت خودداری کنند.

گوینده مدام پاهای خود را تکان میدهد و احساس بیقراری میکند

تشخیص دروغگو از روی حرکت پای او خیلی راحت است چون این نشانه ی بزرگی از عدم صداقت است. اگر شخصی به شما دروغ بگوید احتمال اینکه پاهای خود را صاف و محکم نگه دارد خیلی کم است.البته این بدین معنا نیست که یک فرد صادق هرگز در حین صحبت پاهای خود را تکان نمیدهد اما اگر متوجه شدید که شخصی هر چند ثانیه یک بار پاهای خود را تکان میدهد و حالت آنها را عوض میکند،شما دلیلی دارید برای آنکه به سخنان او شک کنید.اگر با شخصی در حال قدم زدن هستید و به صادق بودن او شک دارید. هنگام صحبت بی حرکت بایستید، این کارآنها را مجبورمیکند پاهای خود را تکان دهند و شما فرصت دارید به حرکات پا او نگاه کنید.

فرد پرخاشگر میشود و شروع میکند به اشاره کردن به شما

اگرفرد دروغگو احساس کند که کسی متوجه عدم صداقتش شده است وقتی شما ازاو درباره ی داستانی که تعریف میکند سوال بپرسید ممکن است در دفاع از خود واکنش زیادی نشان دهد، برای انجام اینکار، فرد ممکن است حالت تهاجمی به خود بگیرد وانگشت اتهام به سمت شما بگیرد. بنابراین اگر درباره ی حقیقت داشتن داستانی که یک شخص درحال تعریف است از او پرسیدید واو با صدای بلند از بیگناهی خود دفاع کرد و انگشت خود را به سمت صورت شما گرفت ، تشخیص دروغگو بودن او زیاد مشکل نیست .اگر شخصی که با او صحبت میکنید ، آشفته شد و شروع کرد به فریاد زدن یا به نظر رسید که قصد خشونت فیزیکی دارد بهتر است مکالمه را قطع کنید.


تشخیص آدم دروغگو
عشق دروغگو
چگونه یک دروغگو را تشخیص دهیم
دروغ گفتن
دانلود کتاب تشخیص دروغ در کمتر از پنج دقیقه pdf
ریشه دروغ چیست
جملاتی درباره ادم دروغگو
انواع دروغ

به خاطر داشته باشید که زبان بدن هرکس متفاوت است و شرایط میتواند بر زبان بدن تاثیر بگذارد.فرهنگ،ناتوانی و کنجکاوی شخصی میتواند بر زبان بدن تاثیرگذار باشد.قبل از قضاوت عجولانه در مورد صداقت با مبنای شخصیت فرد آشنا بشوید.همچنین به شرایطی که ممکن است بر آنها تاثیرگذاشته باشد هم توجه کنید.فرهنگ ؛ تماس چشمی در برخی فرهنگ های شرقی ،بی احترامی محسوب میشود.بنابراین،مردم ممکن است در مکالمات معمولی ازآنها خودداری کنند.ناتوانی؛ افراد دارای معلولیت های خاص مثل اوتیسم ممکن است آرام و قرار نداشته باشند و در مکالمات عادی از تماس چشمی خودداری کنند. افراد اوتیسم ممکن است در حین صحبت با شما به نقطه ای زل بزنند. این کار ممکن است به عنوان عدم صداقت یا بی توجهی تلقی شود در حالی که آنها فقط کاری را میکنند که باعث راحتی آنها شود.عدم راحتی؛ هوای سرد، نوربیش از حد، چیزی که در چشم منعکس شده است ، لباس اذیت کننده و سایر شرایط ممکن است درلحظه ای که فرد سعی میکند احساس راحتی کند بر زبان بدن تاثیر بگذارد.تشخیص دروغگو از فردی که دچاربیماری یا تیک عصبی خاصی است خیلی مهم میباشد.

۲٫به نحوه نفس کشیدن و صحبت کردن توجه کنید

به تنفس او توجه کنید و ببینید آیا غیرطبیعی نفس میکشد

استرس و تنش ناشی از دروغ گفتن در حین مکالمه میتواند باعث شود فرد نفسش بگیرد. اگر به عدم صداقت کسی شک دارید، ببینید سرعت نفس کشیدنش چقدر است. اگر صدای نفس کشیدن او را نمیشنوید، به قسمت فوقانی قفسه سینه او نگاه بندازید، ممکن است
متوجه سرعت مشکوک بالا و پایین رفتن قفسه سینه اوشوید.دروغگو ممکن است ،ظاهرا نفس نفس نزند اما برای مثال ، ممکن است متوجه شوید که او در طی یک مکالمه کوتاه ۲-۳ بار مکث میکند تا نفس بکشد.

t تشخیص دروغگو های حرفه ای با 3 راهکار سریع

دروغگو خود را در یک روایت و داستان میگنجاند

وقتی فردی دروغ میگوید، اغلب خودش را از روایت حذف میکند تا اینگونه به نظر برسد که گویی درگیر حادثه ای که درباره ی آن دروغ میگوید نیست.این فرد ممکن است اشخاص دیگری را درگیر داستان خود کند بیشتر از آنچه اغلب صحبت میکند.


تشخیص آدم دروغگو
ریشه دروغ چیست
تشخیص دروغ از چشم
عشق دروغگو
دروغگویی در اسلام
شناخت دروغگو
جملاتی درباره ادم دروغگو
انواع دروغ

کلمات یا عبارات خاصی را چندین بار تکرار میکند

تکرار کلمات یک نشانه ی مفید است که فرد به شما دروغ میگویید. اگر شخصی احساس ناراحتی درحین دروغ گفتن داشته باشد.ممکن است کلمه ای را بارها تکرارکند. ممکن است ناخودآگاه جملات خاصی را که احساس میکند از گناه او کم میکند را تکرار کند. برای تشخیص دروغگو به صدای او توجه کنید. نوع بیان کلمات دروغگوبا آدم های راستگو فرق دارد.


تشخیص آدم دروغگو
ریشه دروغ چیست
تشخیص دروغ از چشم
عشق دروغگو
دروغگویی در اسلام
شناخت دروغگو
جملاتی درباره ادم دروغگو
انواع دروغ

بیش از حد توضیح میدهد و اطلاعات در اختیار شما میگذارد

وقتی افراد از دروغ گفتن عصبی میشوند، اغلب خیلی سعی میکنند تا داستانی که خود ساخته اند را باور پذیر جلوه دهند.اگر با کسی صحبت میکنید و متوجه شدید که توضیحات زیادی میدهد ممکن است در حال دروغ گفتن باشد.برای مثال، توپ بیسبال چند نوجوان پنجره شما را خرد میکند وقتی با آنها روبرو میشوید. یک نوجوان دروغگو میگوید؛ نه قسم میخورم توپ ما ازسقف خانه شما رد شد ، حداقل ده پا فاصله داشت در واقع، من شرط میبندم که در حال حاضر در حیاط خانه شماباشد، فکر میکنم من شنیدم که به سقف خانه شما برخورد کرد. در همان شرایط یک نوجوان صادق میگوید؛ نه توپ بیسبال من به پنجره شما برخورد نکرد.

متوجه علائم خشکی دهان فرد درحین صحبت میشوید.

هنگامی که فردی دروغ میگوید ، بدن او علائم استرس را تجربه میکند. یکی از این علائم خشکی دهان است . هرچقدر برای مدت بیشتری با او صحبت کنید، دهان او بیشتر خشک میشود.علائم خشکی عبارت اند از:

 1. سرعت گفتار کندتر میشود
 2. فهم کلمات سخت تر میشود
 3. مقدار زیادی آب مینوشد

۳٫بررسی حرکات چشم و صورت


تشخیص آدم دروغگو
ریشه دروغ چیست
تشخیص دروغ از چشم
عشق دروغگو
دروغگویی در اسلام
شناخت دروغگو
جملاتی درباره ادم دروغگو
انواع دروغ

آیا تماس چشمی مداوم با شما برقرارمیکند

وقتی دونفر با یکدیگر صحبت میکنند، برقراری تماس چشمی برای ۵-۱۰ ثانیه و سپس به جای دیگری نگاه کردن برای چند لحظه قبل از ادامه دادن تماس چشمی طبیعی است . اگر کسی بدون توقف به چشمان شما نگاه میکند ، به خصوص حتی اگر پلک هم نمیزند، ممکن است دلیلی برای دروغ گفتن باشد.از آنجایی که داستان یک دروغگو غیرواقعی است ، او تلاش بیشتری میکنند تا شما را متقاعد کند که حقیقت را میگوید. برقراری تماس چشمی برای مدت طولانی یکی از راه هایی است که برای اثبات صحت گفته های خود برای تشخیص دروغگو میتوانید استفاده کنید.

به صورت افراد برای تشخیص جزئیات حرکات چهره شان نگاه کنید

.برایجزئیات حرکات چهره اصطلاح روانشناختی است که برای توصیف واکنش های غیرارادی چهره هنگامی که کسی دروغ میگوید به کار میرود. این جزئیات ممکن است در کمتر از یک پنجم ثانیه اتفاق بیفتند ، بنابراین چهره ی فردی که به او مشکوک هستید را از
نزدیک نگاه کنید. ممکن است فرد بارها و بارها این حرکات یک پنج ثانیه ای را تکرار کند
به عنوان مثال، اکر کسی داستانی را که نصف آن درست نصف آن غلط است را برای شما تعریف کند.ممکن است متوجه شوید چشمانش هر ۵-۱۰ ثانیه یک بارجمع میشود یا هرگاه جزئیات غیرصادقانه ای را بیان میکنند لب های خود را تر میکنند.برای تشخیص دروغگوبه جزیئات چهره بادقت توجه کنید.

بیشتر یا کمترازحد معمول پلک میزند

در این مرحله، شما باید بدانید که یک فرد وقتی در حال گفتن حقیقت است چندبار پلک میزند. اگر شما درباره ی موضوعی صحبت میکنید که گمان میکنید دروغ میگوید.پلک زدن او را تماشا کنید در بیشتر موارد ، افراد دروغگو بیشتر یا کمتر از حد معمول پلک
میزنند.

https://www.sabzshomal.ir/acne-scars/
https://www.sabzshomal.ir/thin/
https://www.sabzshomal.ir/laptop-2/
https://www.sabzshomal.ir/brake-pad/
https://www.sabzshomal.ir/money-2/

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *