چگونه بفهمیم پیام ما در اینستاگرام خوانده شده؟+خواندن پیام خصوصی دایرکت اینستاگرام بدون سین خوردن

چگونه بفهمیم پیام ما در اینستاگرام خوانده شده؟+خواندن پیام خصوصی دایرکت اینستاگرام بدون سین خوردن

چگونه بفهمیم پیام ما در اینستاگرام خوانده شده؟ همانطور که می دانید وقتی کسی برای شما یک پیام خصوصی در اینستاگرام بفرستد و آن پیام را بازکنید، یک علامت چشم یا seen به طرف مقابل نشان داده میشودکه حاکی از آن است که شما پیام را دریافت کرده و خوانده اید. اما در ین روشی که امروزقرارهست باهم یاد بگیریم دیگرکاربر متوجه نخواهد شد که شما پیام وی را خوانده...
اطلاعات بیشتر