چگونه توبه کنیم؟

چگونه توبه کنیم؟

توبه در لغت به معنای «أقلَعَ»، «از جا کندن» است. رحمت خداوند متعال چنان بی‌انتهاست که راه را برای بندگان بدکردار خویش نیز باز گذاشته و هیچ‌کس را از رحمت خود مأیوس نکرده است. هر انسانی، در هر جایگاهی، فرصت بازگشت دارد و این بازگشت همان توبه است . اولین و اساسی‌ترین گام برای توبه، پشیمانی است. توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ مهم است‌ که‌ از نظر قرآن‌ کریم،‌ بلکه‌ از...
اطلاعات بیشتر