ماجرای مسمومیت و به شهادت رسیدن امام رضا(ع) چگونه بوده؟

آیا امام رضا(ع)، با علم ظاهر، به زهرآلود بودن آن نوشیدنی، و با دست و اختیار خود(چه راغبانه، چه إکراهانه) آن شربت زهرآلود را نوشیدند؟ از نظر فقهی، در چه شرایطی، چنین عملکردی، مجاز میشود؟ این سوال دو بخش دارد که به بررسی آنها می پردازیم: نحوه شهادت امام رضا علیه السلام در باب شهادت ایشان تقریباً تمام علمای شیعه و عده زیادی از علمای اهل سنت قائلند که آن...
اطلاعات بیشتر