چگونه در ۵ دقیقه قلب خود را آرام کنیم؟علت تپش قلب کوبنده چیست؟

چگونه در ۵ دقیقه قلب خود را آرام کنیم؟علت تپش قلب کوبنده چیست؟

ممکن است در زندگی روزمره  در حالی که مشغول کارهایتان هستید برایتان اتفاق افتاده باشد که دارای تپش قلب زیادی شده باشید یعنی به حدی قلبتان سریع بزنه و تکون بخوره که انگار میخواد از سینه تان بیرون بزند و این حالت ممکن است فقط در چند ثانیه رخ بدهد در هر حالتی که هستید ایستاده ، خوابیده، نشسته و... فکر اینکه تپش قلب داشته باشید ممکن است کمی نگران...
اطلاعات بیشتر