چگونه حضرت علی (ع) به شهادت رسید؟

به خدا سوگند ستون‌هاى هدایت در هم شکست و نشانه‏ هاى تقوى محو شد و دستاویز محکمى که میان خالق و مخلوق بود گسیخته گردید پسر عم مصطفى کشته شد، حضرت على به شهادت رسید و بدبخت ‏ترین اشقیاء او را شهید نمود. نحوه شهادت حضرت علی باشگاه خبرنگاران- على علیه السلام پس از خاتمه جنگ نهروان و بازگشت به کوفه در صدد حمله به شام بر آمد و حکام ایالات...
اطلاعات بیشتر