جراحی رباتیک قلب چیست وچگونه انجام میشود ؟

جراحی رباتیک قلب چیست وچگونه انجام میشود ؟

جراحی رباتیک قلب پیشرفته‌ترین دستاورد تکنولوژی در سیستم‌های جراحی جهت به حداقل رساندن تهاجم در جراحی‌های باز قلب است. این تکنیک نوین با بالا بردن دقت جراحی، جراحی‌های کم‌تهاجمی قلب را بسیار ایمن‌تر می‌سازد؛ استفاده از کامپیوتر‌ به عنوان رابط کاربری، لرزش‌های نامطلوب دست جراح را فیلتر کرده و امکان انجام جراحی‌های مشکل و پیچیده قلب را فراهم می‌آورد. جراحی‌های آندوسکوپیک به کمک ربات، جراحی آندوسکوپیک قلب را امکان‌‌پذیر می‌سازد....
اطلاعات بیشتر