چگونه پیامبر به شهادت رسید!

چگونه پیامبر به شهادت رسید!

درباره تاریخ و نحوه رحلت پیامبر اکرم(ص) بین شیعه و اهل سنت تشابهات و اختلافاتی وجود دارد. برای خودم هم همیشه جای سوال بود که توی کتاب های تاریخی چی نوشتن بخاطر همین چندین کتاب و سایت را زیر رو کردم تا این مطلب را براتون بنویسم : چگونه پیامبر به شهادت رسید! در نوجوانی مطالب زیادی درباره ی فوت پیامبر شنیدم وخوندم. یه جاهایی میشنیدم که میگفتن پیامبر(ص) به...
اطلاعات بیشتر