روغن ریزی خودرو و روش های برطرف کردن آن ! مجله اینترنتی سبز شمال

روغن ریزی خودرو و روش های برطرف کردن آن ! مجله اینترنتی سبز شمال

وجود مشکل در بخش‌های مختلف خودرو یک امر محتمل است، اما یک سری از خرابی‌ها هستند که راننده اتومبیل باید توجه بیشتری به آن‌ها داشته باشد. روغن ریزی خودرو یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای هر وسیله نقلیه رخ دهد؛ به همین علت نیاز است تا راننده روش‌های جلوگیری از آن را به خوبی بلد باشد. همچنین راننده‌ها باید روش‌ها برطرف کردن روغن ریزی را به درستی بدانند...
اطلاعات بیشتر