غضروف چیست ؟انواع آن و غذاها و قرص های غضروف ساز

غضروف چیست ؟انواع آن و غذاها و قرص های غضروف ساز

غضروف چیست و ساختمان آن چگونه است دردهای ناشی از ساییدگی به خصوص در زانو یکی از عوارض و نتایج کاهش مقاومت استخوان و غضروف است ، راه حل رفع این مشکل تقویت غضروف زانو است. آنچه در این مقاله میخوانید: غضروف چیست و ساختمان آن چگونه است؟انواع غضروفقرص غضروف ساز خارجیمواد غذایی غضروف ساز غضروف چیست و ساختمان آن چگونه است؟ غضروف یا کارتیلاژ Cartilage ساختمان قابل ارتجاعی است...
اطلاعات بیشتر