PHچیست؟چگونه پ هاش خون را اندازه بگیریم؟اندازه گیریph با نوارتست  ،تورنسل

PHچیست؟چگونه پ هاش خون را اندازه بگیریم؟اندازه گیریph با نوارتست ،تورنسل

چگونه پ هاش خون را اندازه بگیریم؟ پ هاش خون ( PH) بیشتر از آنچه که به نظر میرسد مهم است. در حقیقت سطح پ هاش چیزی است که تعیین می کند که آیا شما در سلامت به سر می برید یا خیر و البته سطح پ هاش به راحتی از طریق رژیم غذایی قابل کنترل است. نخستین بار اس.پی.ال. سورانسن دانشمند دانمارکی در سال ۱۹۰۹ میلادی مقیاسی به نام pH را بنا...
اطلاعات بیشتر