سماور چوبی هدیه ای مناسب برای عزیزان شما درشب یلدا

سماور چوبی هدیه ای مناسب برای عزیزان شما درشب یلدا

سماورچوبی چگونگی راه یافتن این محصول کاربردی داخل ایران درزمانهای قدیم درایران سماور وجود نداشت و مردم با کتری و قوری چای درست میکردند. اکنون نیزمردم ما از طرح قدیمی آن برای تزیینات خانه هایشان استفاده میکنند . ناصرالدین شاه در یکی از سفر هایش به خارج کشوردید که با سماور زغالی چای اماده میکنند یک نمونه آن را به ایران آورد . بعد از آن نیز با الگو برداری...
اطلاعات بیشتر