آنچه خانم ها قبل سوختگیری خودرو باید بدانند مجله اینترنتی سبز شمال

نکات مهمی که خانم ها باید قبل از سوخت گیری ماشین در پمپ بنزین بدانند امروزه نیازهای بشر و تسریع در کارها موجب شده که برای زود سرکار حاضر شدن یا انجام فعالیتی بطور سریع از ماشین استفاده کنیم و این امر نیز مستلزم این است که ماشین هم مانند انسان دارای نیازهایی است از جمله پر بودن باک آن از بنزین .رفتن به پمپ بنزین و سوخت گیری آن در واقع...
اطلاعات بیشتر