برای زایمان طبیعی راحت چه کارهایی باید انجام داد؟

برای زایمان طبیعی راحت چه کارهایی باید انجام داد؟

زایمان طبیعی اولین روش زایمان است و همچنین زایمان طبیعی به عنوان بهترین روش زایمان شناخته شده است. در واقع زایمان طبیعی به معنی به دنیا آمدن نوزاد از طریق رحم مادر است. شاید بتوان گفت زایمان طبیعی روشی است بی خطر و بی دردسر که به کمک آن می توان به راحتی نوزاد را به دنیا آورد کارهای قبل زایمان برخی از مادران به دلیل ترس از زایمان طبیعی...
اطلاعات بیشتر