لیست مهارت های فردی برای موفقیت در سال ٢٠٢٠ میلادی

لیست مهارت های فردی برای موفقیت در سال ٢٠٢٠ میلادی

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود لیست مهارت‌های فردی برای موفقیت در سال ٢٠٢٠ را منتشر کرده است که به شرح زیر است: لیست مهارت‌های فردی برای موفقیت مهارت حل مسائل پیچیده تفکر نقادانهخلاقیت مهارت مدیریت انسان‌ها هماهنگی و سازگاری اجتماعیهوش احساسی/ عاطفی قضاوتمهارت تصمیم گیری مهارت مذاکرهانعطاف پذیری ادراکی ۱. مهارت حل مسائل پیچیده مهارت حل مسئله فرآیندی ذهنی است که شامل کشف، آنالیز و حل مشکلات می‌شود. هدف...
اطلاعات بیشتر
۸ روش‌های تغییر نگرش برای دست‌یابی به موفقیت

۸ روش‌های تغییر نگرش برای دست‌یابی به موفقیت

روش‌های تغییر نگرش برای دست‌یابی به موفقیت آیا در زندگی برای خودتان هدف یا رویای بزرگی در نظر دارید؟آیا تا به حال فکر کرده‌اید باتغییر نگرش می‌توانید به آن دست پیدا کنید یا چه عاملی می‌تواند شما را در مسیر رسیدن به آن و موفقیت قرار دهد؟ در بسیاری از نظریه‌هایی که تاکنون درباره زندگی رویایی مطرح شده است یک موضوع مشترک به چشم می‌خورد و آن این که نگرش...
اطلاعات بیشتر