چگونه جواب آزمایش بارداری را بخوانیم؟راهنمای جواب آزمایش بارداری

مثبت یا منفی بودن جواب آزمایش خون بارداری برای بانوان به میزان هورمون human chorionic gonadotropin که به اختصار HCG نامیده می‌شود بستگی مستقیم دارد. این هورمونی است که توسط جفت تولید میشود و وظیفه ی تغذیه ی تخمک پس از باروری رو برعهده دارد اگر چندروز است که قائدگی شما عقب افتاده است و به این فکرافتاده اید که شاید باردار باشید برای چک کردن اینکه باردارهستید یا خیر....
اطلاعات بیشتر