کوتاه کننده لینک چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

قطعا تا به حال شما لینک هایی دریافت کرده اید که بسیار کوتاه بوده اند وبرای شما سوال پیش اومده که چگونه لینک هایی با این تعداد کاراکتر ایجاد شده است؟در این مقاله میخواهیم شما را با کوتاه کننده ی لینک آشنا کنیم وموارد استفاده ی آن را به شما بگوییم. آنچه در این مقاله میخوانید: کوتاه کننده لینک چیست؟کاربرد کوتاه کننده لینکعلت ضرورت کوتاه کننده لینکچرا باید از کوتاه...
اطلاعات بیشتر