تایپ اعراب ، آ با کلاه ، ء همزه ، تشّدید در کامپیوتر و موبایل

تایپ اعراب ، آ با کلاه ، ء همزه ، تشّدید در کامپیوتر و موبایل

تایپ اعراب ، آ باکلاه ، ء حمزه ، تشّدید در کامپیوتر و موبایل درسته که ما هیچ وقت در نوشتن فارسی از اعراب تشدید ضمه و کسره  و… استفاده می‌کنیم اما زمانی که قراره برای شخصی متن بنویسیم برای رساندن مفهوم معمولاً احتیاج به علائم داریم با مجله سبز شمال همراه باشید تا ببینیم که چه جوری این علائم را تایپ کنیم  چگونه اعراب را تایپ کنیم؟ بسته به...
اطلاعات بیشتر