برای جهیزیه گوشت کوب چوبی ،برقی یا فلزی بخرم؟؟

برای جهیزیه گوشت کوب چوبی ،برقی یا فلزی بخرم؟؟

گوشتکوب چوبی خرید جهیزیه یکی از خرید جهیزیه یکی از رسومات قدیمی برای هر خانواده ایرانی بوده و هست. قدیمی برای هر خانواده ایرانی بوده و هست. خریده جهیزیه بستگی به سلیقه هر شخص و انتخاب محصول دارد. بعضی سبک مدرن را میپسندند ولی همچنان هستند کسانی که به دنبال صنایع دستی و سنتی ایرانی هستند .گوشت کوب یکی از همین وسایل جهیزیه است. انواع گوشت کوب بسته به جنس...
اطلاعات بیشتر