رازهای استراتژی سئو برای صفحات سایت

چه عبارت کلیدی ای را برای صفحه اصلی سایتمان انتخاب کنیم؟ صفحات سایت را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد: صفحات اصلی دسته بندی پست پیج ها سایت ها بر اساس قدرت صفحات به سه قسمت تقسیم میشوند. صفحه اصلی…