MCI
تعبیر خواب مرده | معنای دیدن مرده در خواب از نظر معبران بزرگ

تعبیر خواب مرده | معنای دیدن مرده در خواب از نظر معبران بزرگ

اگر خواب دیدید خودتان یا یکی از نزدیکان و آشناهای شما فوت شده است، در تعبیر خواب مرده تعبیرش این است که عمر شما یا آن کسی که در خواب دیده اید مرده است، افزایش پیدا می کند. در تعبیر دیگر مرده نشانه ای از آمدن مهمان است، حال این مهمان می تواند از دوستان یا از اقوام تان باشد. اگر در خواب شخصی که فوت شده را ببینید ممکن...
دیدن افتادن دندان ها در خواب چه معنی دارد ؟

دیدن افتادن دندان ها در خواب چه معنی دارد ؟

 محققان اعتقاد دارند بیشتر مردم روی زمین از دیدن خوابی که به نوعی به دندان ربط داشته باشد نگران شده و وحشت دارند.برخی از رایج ترین خواب های مربوط به دندان عبارتند از : دیدن افتادن دندان در خوابکشیدن دندانهاپوسیده بودن دندانخارج شدن چرک و خون از لثهلق شدن دندانرفتن به دندان پزشکدرد شدید دندان همراه با ترشحات زرد رنگدندان مصنوعیدندان در آوردن نوزاددیدن اینکه همه دندان های شما ریخته...
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

مار از حیوانات خزنده ای می باشد که دیدنش در خواب انسان تعابیر متفاوت دارد .پس برای دانستن تعبیر خواب مار در ادامه با ما همراه باشید. معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن مار در خواب آورده اند . امام صادق دیدن مار را در خواب نشانه زندگی و سلامتی می داند . تعبیر خواب مار به روایت ابن سیرین می گوید دیدن مار رد خانه به معنای دشمنی می باشد و خوردن...
دیدن انگور در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب انگور

دیدن انگور در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب انگور

خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور...