MCI
چگونه در اینستاگرام بتونیم در Bio چندین لینک بزاریم ؟

چگونه در اینستاگرام بتونیم در Bio چندین لینک بزاریم ؟

یکی از محدودیت هایی که اینستاگرام داره در گذاشتن لینک هستش ، در حال حاضر در دو جا امکان گذاشتن لینک وجود داره : Bio و Story که فقط امکان گذاشتن یک لینک وجود داره و همیشه یکی از چالش های ما در فضای اینستاگرام عدم امکان گذاشتن چندین لینک بوده است. یکی از ابزارهای خوبی که برای این موضوع پیدا کردم و تا حدودی این مشکل رو حل کرده...
چگونه بفهمیم پیام ما در اینستاگرام خوانده شده؟+خواندن پیام خصوصی دایرکت اینستاگرام بدون سین خوردن

چگونه بفهمیم پیام ما در اینستاگرام خوانده شده؟+خواندن پیام خصوصی دایرکت اینستاگرام بدون سین خوردن

چگونه بفهمیم پیام ما در اینستاگرام خوانده شده؟ همانطور که می دانید وقتی کسی برای شما یک پیام خصوصی در اینستاگرام بفرستد و آن پیام را بازکنید، یک علامت چشم یا seen به طرف مقابل نشان داده میشودکه حاکی از آن است که شما پیام را دریافت کرده و خوانده اید. اما در ین روشی که امروزقرارهست باهم یاد بگیریم دیگرکاربر متوجه نخواهد شد که شما پیام وی را خوانده...